چرا زمین دارای لایه است؟

زمین ما از لایه های مختلفی تشکیل شده است ولی واقعا زمین چرا این لایه ها را دارد؟ ویدئوی بالا را ببینید؟
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید