چرا مغز شما در سرتان است؟

تاکنون به این فکر کرده‌اید که چرا مغز شما در جمجمه‌ی شما قرار دارد؟ آیا می شود مغز در جای دیگری از بدن قرار گیرد؟ بهتر است برای رسیدن به پاسخ سوال ویدئوی بالا را ببینید