چگونه و با چه مکانیسمی غذایی که می‌خورید بر روی مغز شما تاثیر می‌گذارد؟

آیا می دانید چه غذاهایی می تواند بر روی مغز شما تاثیر بگذارد؟ در این ویدئو با این نوع غذاها آشنا شوید