چه اتفاقاتی می‌افتد در طول یک سکته قلبی؟

سکته‌ی قلبی چیست؟ چه اتفاقاتی در هنگام بروز سکته‌ی قلبی رخ می دهد؟ در ویدئوی بالا کمی بیشتر با سکته‌ی قلبی آشنا شوید
کوتاه کننده لینک چی بگیر