چگونه بدن شما ساعت را تشخیص می‌دهد؟

احتمالا همه‌ی شما در مورد ساعت بدن اطلاعاتی دارید.ولی بدن انسان چگونه ساعت را تشخیص می دهد؟