در هم‌تنیدگی کوانتومی چیست؟

در هم تنیدگی کوانتونی به چه صورت است و معنی آن چیست؟ ویدئوی بالا آن را توضیح می دهد