چگونه می توان یک بیت کوانتومی ساخت؟

بیت کوانتومی چیست؟چگونه کار می کند؟ و چگونه می توان آن را ساخت؟ در ویدئوی بالا با نحوه ساخت یک بیت کوانتومی آشنا می شوید