توان و کار چیست؟

توان و کار چیست؟ میزان کاری که برای روشن کردن یک لامپ 60 وات نیاز است را می توانید درک کنید؟ ویدئوی بالا را از دست ندهید
فیلم های مرتبط
کوتاه کننده لینک چی بگیر