توان و کار چیست؟

توان و کار چیست؟ میزان کاری که برای روشن کردن یک لامپ 60 وات نیاز است را می توانید درک کنید؟ ویدئوی بالا را از دست ندهید
فیلم های مرتبط