کامپیوترهای کوانتومی چگونه کار می کنند؟

در رساناها ممکن است نام کامپیوترهای کوانتومی را شنیده باشید.کامپیوتر های کلاسیک براساس بیت‌های صفر و یک کار می کنند.ولی کامپیوترهای کوانتومی چگونه کار می کنند و چه مزیتی نسبت به کامپیوترهای کلاسیک دارد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی