دوچرخه چگونه حرکت می کند؟

دوچرخه‌سواری در پارک‌ها از تفریحات مناسب است ولی در مورد نحوه تعادل دوچرخه تفکر کرده‌اید؟ دوچرخه چگونه حرکت می کنند؟ ویدئوی بالا می تواند به شما کمک کند