یک گرداب فوق‌العاده در استخر!

در ویدئوی بالا ما یک گرداب فوق‌العاده و نحوه تشکیل آن را می بینیم