سیاه چاله چیست؟

سیاه‌چاله چیست؟ در اخبار یا تلویزیون شاید اسم آن به گوش شما خورده باشه.بهتر است ویدئوی بالا را ببینید تا با این مفهوم آشنا شوید