سه راه ساده برای سفر در زمان

در این ویدئو سه راه برای سفر در زمان ارائه شده است. آیا به همین راحتی می توان نظریه انیشتین را رد کرد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی