برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده


ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

ردپای گازها در زندگی از شیمی 1 دهم
یکشنبه 25 آذر 1397
ساعت 16:00
ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

قدر هدایای زمینی را بدانیم از شیمی 2 يازدهم
یکشنبه 25 آذر 1397
ساعت 17:00
ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

آسایش و رفاه در سایه شیمی از شیمی 3 دوازدهم
یکشنبه 25 آذر 1397
ساعت 18:00
علی هاشمی

علی هاشمی

حد و پیوستگی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
یکشنبه 25 آذر 1397
ساعت 19:00
محمود فخوری

محمود فخوری

سنت های خداوند درزندگی از دین و زندگی 3 دوازدهم
یکشنبه 25 آذر 1397
ساعت 20:00
میلاد موسوی

میلاد موسوی

قضیه تالس،تشابه و کاربردهای آن از هندسه 1 دهم ریاضی
دوشنبه 26 آذر 1397
ساعت 16:00

جدیدترین کلاس های برگزار شده


عادل حسینی
احتمال غیر هم شانس از آمار و احتمال يازدهم
عادل حسینی
محمد رضایی بقا
تست های درس 4 و 5 و 6 از دین و زندگی 3
محمد رضایی بقا
عزیز الله علی اصغری
گراف و مدل سازی از ریاضیات گسسته
عزیز الله علی اصغری
میلاد موسوی
تابع یک به یک از حسابان يازدهم
میلاد موسوی
علی هاشمی
تابع (قسمت دوم ) از ریاضی و آمار 1 دهم انسانی
علی هاشمی
علی هاشمی
تابع (قسمت اول) از ریاضی و آمار 1 دهم انسانی
علی هاشمی