برنامه کلاس های آنلاین

جدیدترین کلاس های برگزار شده


علی هاشمی
آشنایی با مقاطع مخروطی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
علی هاشمی
علی هاشمی
ریشه ی n ام و توان های گویااز ریاضی دوازدهم انسانی
علی هاشمی
علی هاشمی
فصل هفتم - عبارت‏های گویا از ریاضی نهم
علی هاشمی
محمود فخوری
نمایندگان مکتب مشاء(1) از فلسفه‌ی3
محمود فخوری
عزیز الله علی اصغری
احاطه گری از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
عزیز الله علی اصغری
علی سلوکی
آسایش و رفاه در سایه ی شیمی (صفحه 54تا 64) از شیمی3 دوازدهم تجربی
علی سلوکی