برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده


امیر زراندوز

امیر زراندوز

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
سه شنبه 1 خرداد 1397
ساعت 17:00
امیر زراندوز

امیر زراندوز

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
سه شنبه 1 خرداد 1397
ساعت 18:00
فرزاد قنبری

فرزاد قنبری

همایش جمع بندی عربی بخش دوم
سه شنبه 1 خرداد 1397
ساعت 18:00
فرزاد قنبری

فرزاد قنبری

همایش جمع بندی عربی بخش دوم
چهارشنبه 2 خرداد 1397
ساعت 17:00

جدیدترین کلاس های برگزار شده


فرزاد قنبری
منادا، مدح و ذم و تعجب از عربی چهارم انسانی
فرزاد قنبری
سینا بگی
حرکت در یک بعد از فیزیک چهارم ریاضی
سینا بگی
سینا بگی
حرکت در یک بعد و نمودارهای حرکت از فیزیک چهارم تجربی
سینا بگی
رضا میر خانی
محتوای استدلال ،مغالطه ، علل اربعه ارسطو از منطق سوم انسانی
رضا میر خانی