کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آنلاین

کلاس های امروز

کلاس های در حال پخش

کلاس های پیش رو

سینا بگی

حرکت نوسانی ا ز فیزیک چهارم تجربی
جمعه 24 آذر 1396 در ساعت 00 : 16

شهاب الدین هاشمی

حرکت هماهنگ ساده ( قسمت دوم ) از فیزیک چهارم تجربی
جمعه 24 آذر 1396 در ساعت 00 : 17

محسن توکلی

لگاریتم و تابع رشد و زوال از ریاضی چهارم تجربی
جمعه 24 آذر 1396 در ساعت 00 : 18

حسین ناصحی

حرکت نوسانی ( قسمت سوم) از فیزیک چهارم تجربی
جمعه 24 آذر 1396 در ساعت 00 : 19

حسین ناصحی

الكتريسيته ساكن از فیزیک 2 يازدهم تجربي
جمعه 24 آذر 1396 در ساعت 00 : 20

سهیل درویشی

نیرو از علوم نهم
شنبه 25 آذر 1396 در ساعت 00 : 16

مجتبی پورجعفری

نسبت ، تناسب و درصد از ریاضی پنجم دبستان
شنبه 25 آذر 1396 در ساعت 00 : 17

پدرام رحمتی

الكتريسيته ساكن از فیزیک 2 يازدهم رياضي
شنبه 25 آذر 1396 در ساعت 00 : 18

محمد رضایی بقا

آیندهٔ روشن و منزلگاه بعدی از دین و زندگی 1 دهم
شنبه 25 آذر 1396 در ساعت 00 : 19

علی ایمانی

مقاطع مخروطی از هندسه تحلیلی و جبر خطی
شنبه 25 آذر 1396 در ساعت 00 : 20

علی ایمانی

آشنایی با مبانی ریاضیات از آمار و احتمال
یکشنبه 26 آذر 1396 در ساعت 00 : 16

پدرام رحمتی

حرکت نوسانی از فیزیک چهارم ریاضی
یکشنبه 26 آذر 1396 در ساعت 00 : 17