برنامه کلاس های آنلاین

جدیدترین کلاس های برگزار شده


عمار تاج بخش
جمع بندی عربی بخش چهارم ( قواعد )
عمار تاج بخش
عمار تاج بخش
جمع بندی عربی بخش سوم ( قواعد )
عمار تاج بخش
عمار تاج بخش
جمع بندی عربی بخش دوم ( درک مطلب)
عمار تاج بخش
عمار تاج بخش
جمع بندی عربی بخش اول ( ترجمه و تعریب )
عمار تاج بخش
سید محمد علوی مقدم
همایش جمع بندی فیزیک تجربی ( حل سوالات کنکور 96 )
سید محمد علوی مقدم
پوریا کنعانی
همایش جمع بندی فیزیک تجربی ( حل سوالات کنکور 96 )
پوریا کنعانی