برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده


عباس اسدی

عباس اسدی

بازه و معادله و نامعادلات از ریاضی پایه ( دوم تجربی)
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 7:30
حسام الدین سیدین

حسام الدین سیدین

دنباله‌های حسابی و هندسی
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 7:30
کوروش داودی

کوروش داودی

اتحادها ،تجزیه چند جمله ای از ریاضی پایه
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 7:30
سیاوش فارسی

سیاوش فارسی

نور و بازتاب نور، شکست نور از فیزیک پایه
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 10:30
امیر نیک سرشت

امیر نیک سرشت

کلیات از روان شناسی
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 10:30
امیر نیک سرشت

امیر نیک سرشت

اقتصاد چیست ؟حسابداری ملی از اقتصاد دوم انسانی
پنجشنبه 2 فروردین 1397
ساعت 12:00

جدیدترین کلاس های برگزار شده


فرزاد قنبری
منادا، مدح و ذم و تعجب از عربی چهارم انسانی
فرزاد قنبری
سینا بگی
حرکت در یک بعد از فیزیک چهارم ریاضی
سینا بگی
سینا بگی
حرکت در یک بعد و نمودارهای حرکت از فیزیک چهارم تجربی
سینا بگی
رضا میر خانی
محتوای استدلال ،مغالطه ، علل اربعه ارسطو از منطق سوم انسانی
رضا میر خانی
رضا میر خانی
اقسام قیاس ،ارزش قیاس ،افلاطون از منطق سوم انسانی
رضا میر خانی
رضا میر خانی
اقسام قضایای حملی و شرطی ،سقراط از منطق سوم انسانی
رضا میر خانی