کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آنلاین

کلاس های امروز

کلاس های در حال پخش

کلاس های پیش رو

سینا بگی

جمع بندی فیزیک3(نگاه به گذشته) از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
دوشنبه 3 مهر 1396 در ساعت 00 : 17

احسان عزیزآبادی

جمع بندی شیمی(1)-(نگاه به گذشته) ازشیمی 1 دهم
دوشنبه 3 مهر 1396 در ساعت 00 : 18

فرزاد قنبری

جمع بندی عربی3(نگاه به گذشته) از عربی 3 سوم دبیرستان
سه شنبه 4 مهر 1396 در ساعت 00 : 16

سجاد عبیری

جمع بندی زیست 2(نگاه به گذشته) از زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی
سه شنبه 4 مهر 1396 در ساعت 00 : 18

نیما سلطانی

جمع بندی ریاضی(1)-(نگاه به گذشته) از ریاضی 1 دهم
سه شنبه 4 مهر 1396 در ساعت 00 : 19

فرزاد نجفی کرمی

جمع بندی شیمی دهم (نگاه به گذشته) ازشیمی 1 دهم
چهارشنبه 5 مهر 1396 در ساعت 00 : 18