درس فارسی هفتم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث فارسی هفتم

با بهاری که می رسد از راه/ زیبایی شکفتن

زندگی همین لحظه هاست/ سفرنامه اصفهان

کلاس ادبیات/ مرواریدی در صدف/ زندگی حسابی/ فرزند انقلاب/ گل و گل

عهد و پیمان/ عشق به مردم/ رفتار بهشتی/ گرمای محبت

خدمات متقابل اسلام و ایران/ رستگاری