درس ریاضی 1 دهم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث ریاضی 1 دهم

توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

مجموعه، الگو و دنباله