درس روانشناسی يازدهم انسانى بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث روانشناسی يازدهم انسانى

روان شناسی:تعریف و روش مورد مطالعه

روان شناسی رشد

حافظه و علل فراموشی

تفکر(2) تصمیم گیری

روان شناسی سلامت