16912
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4174
فیلم تدریس کامل مبحث

2136
پاورپوینت درسی

431
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه343
 • فیلم تدریس کامل97
 • پاورپوینت درسی78
 • خلاصه درس0
 • دبیران24
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه456
 • فیلم تدریس کامل154
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران45
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه133
 • فیلم تدریس کامل32
 • پاورپوینت درسی108
 • خلاصه درس0
 • دبیران21
هنر
 • فیلم کوتاه27
 • فیلم تدریس کامل25
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران7
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه671
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی161
 • خلاصه درس0
 • دبیران40
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1059
 • فیلم تدریس کامل167
 • پاورپوینت درسی139
 • خلاصه درس0
 • دبیران51
یازدهم انسانى
 • فیلم کوتاه85
 • فیلم تدریس کامل39
 • پاورپوینت درسی174
 • خلاصه درس0
 • دبیران15
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1227
 • فیلم تدریس کامل186
 • پاورپوینت درسی86
 • خلاصه درس0
 • دبیران67
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1205
 • فیلم تدریس کامل199
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران59
دهم انسانى
 • فیلم کوتاه341
 • فیلم تدریس کامل110
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران26
نهم
 • فیلم کوتاه536
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی84
 • خلاصه درس0
 • دبیران65
هشتم
 • فیلم کوتاه394
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی107
 • خلاصه درس0
 • دبیران62
هفتم
 • فیلم کوتاه284
 • فیلم تدریس کامل114
 • پاورپوینت درسی120
 • خلاصه درس0
 • دبیران58
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه221
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه166
 • فیلم تدریس کامل107
 • پاورپوینت درسی72
 • خلاصه درس0
 • دبیران33
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه182
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه134
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی118
 • خلاصه درس0
 • دبیران24
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه42
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی82
 • خلاصه درس0
 • دبیران13

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده

سروش صفا
انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
سروش صفا
آغاز کلاس: 20:00 پایان کلاس: 21:00
درحال پخش
محمد جواد محسنی
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
محمد جواد محسنی

فیلم های انگلیسی با زیر نویس