17254
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4326
فیلم تدریس کامل مبحث

2136
پاورپوینت درسی

445
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه405
 • فیلم تدریس کامل132
 • پاورپوینت درسی78
 • خلاصه درس0
 • دبیران35
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه526
 • فیلم تدریس کامل202
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران56
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه145
 • فیلم تدریس کامل43
 • پاورپوینت درسی108
 • خلاصه درس0
 • دبیران23
هنر
 • فیلم کوتاه31
 • فیلم تدریس کامل31
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران12
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه694
 • فیلم تدریس کامل153
 • پاورپوینت درسی161
 • خلاصه درس0
 • دبیران44
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1071
 • فیلم تدریس کامل199
 • پاورپوینت درسی139
 • خلاصه درس0
 • دبیران53
یازدهم انسانى
 • فیلم کوتاه114
 • فیلم تدریس کامل42
 • پاورپوینت درسی174
 • خلاصه درس0
 • دبیران15
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1291
 • فیلم تدریس کامل207
 • پاورپوینت درسی86
 • خلاصه درس0
 • دبیران71
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1286
 • فیلم تدریس کامل227
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران66
دهم انسانى
 • فیلم کوتاه376
 • فیلم تدریس کامل113
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران28
نهم
 • فیلم کوتاه536
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی84
 • خلاصه درس0
 • دبیران65
هشتم
 • فیلم کوتاه394
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی107
 • خلاصه درس0
 • دبیران62
هفتم
 • فیلم کوتاه284
 • فیلم تدریس کامل114
 • پاورپوینت درسی120
 • خلاصه درس0
 • دبیران58
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه221
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه166
 • فیلم تدریس کامل107
 • پاورپوینت درسی72
 • خلاصه درس0
 • دبیران33
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه182
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه134
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی118
 • خلاصه درس0
 • دبیران24
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه42
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی82
 • خلاصه درس0
 • دبیران13

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

امیر حسین اسلامی
نوسان و حرکت هماهنگ ساده (تست ) از فیزیک 3
امیر حسین اسلامی
امیر حسین اسلامی
نوسان و حرکت هماهنگ ساده (درسنامه و تست ) از فیزیک 3
امیر حسین اسلامی
میلاد موسوی
جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 1
میلاد موسوی
محمد پيماني
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
محمد پيماني

فیلم های انگلیسی با زیر نویس