17160
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4232
فیلم تدریس کامل مبحث

2136
پاورپوینت درسی

440
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه402
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی78
 • خلاصه درس0
 • دبیران28
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه493
 • فیلم تدریس کامل175
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران50
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه145
 • فیلم تدریس کامل35
 • پاورپوینت درسی108
 • خلاصه درس0
 • دبیران22
هنر
 • فیلم کوتاه31
 • فیلم تدریس کامل27
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران9
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه693
 • فیلم تدریس کامل130
 • پاورپوینت درسی161
 • خلاصه درس0
 • دبیران42
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1059
 • فیلم تدریس کامل174
 • پاورپوینت درسی139
 • خلاصه درس0
 • دبیران52
یازدهم انسانى
 • فیلم کوتاه99
 • فیلم تدریس کامل41
 • پاورپوینت درسی174
 • خلاصه درس0
 • دبیران15
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1287
 • فیلم تدریس کامل193
 • پاورپوینت درسی86
 • خلاصه درس0
 • دبیران69
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1252
 • فیلم تدریس کامل208
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران62
دهم انسانى
 • فیلم کوتاه376
 • فیلم تدریس کامل112
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران28
نهم
 • فیلم کوتاه536
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی84
 • خلاصه درس0
 • دبیران65
هشتم
 • فیلم کوتاه394
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی107
 • خلاصه درس0
 • دبیران62
هفتم
 • فیلم کوتاه284
 • فیلم تدریس کامل114
 • پاورپوینت درسی120
 • خلاصه درس0
 • دبیران58
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه221
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه166
 • فیلم تدریس کامل107
 • پاورپوینت درسی72
 • خلاصه درس0
 • دبیران33
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه182
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه134
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی118
 • خلاصه درس0
 • دبیران24
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه42
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی82
 • خلاصه درس0
 • دبیران13

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

عزیز الله علی اصغری
مجموعه ها از آمار و احتمال يازدهم
عزیز الله علی اصغری
حبیبه محبی
درس 6 از تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی
حبیبه محبی
حبیبه محبی
تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین از تاریخ 2 يازدهم انسانى
حبیبه محبی
امید شیری نژاد
مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
امید شیری نژاد

فیلم های انگلیسی با زیر نویس